Utrechtse politiek vraagt gemeente om opheldering over sluiting Turks koffiehuis Transwijk

© Tomppako, Pixabay
UTRECHT - Bijna de voltallige oppositie in de Utrechtse gemeenteraad en coalitiepartijen GroenLinks en D66 vragen om opheldering over de sluiting van het Turkse koffiehuis Transwijk in 2019. De gemeente sloot het koffiehuis omdat er illegaal bingo werd gespeeld tijdens de Ramadan. De partijen hebben nu het vermoeden dat de gemeente te hard van stapel is gelopen en het koffiehuis te vroeg heeft gesloten zonder het besluit goed te onderbouwen.
De Raad van State tikte de gemeente vorige week al op de vingers, schrijven de partijen bij de schriftelijke vragen die ze stellen over de kwestie. "De Raad van State overwoog dat niet aannemelijk is gemaakt dat er veel geld omging bij de bingo en dat andere prijzen konden worden gewonnen dan prijzen met kleine geldwaarde. Aansluitend overwoog de Raad van State dat de gemeente niet aannemelijk had gemaakt dat het van kracht blijven van de horecavergunning gevaar zou opleveren voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid of voor de woon- en leefsituatie."
Vooral de vooringenomen houding van de gemeente en het snelle sluiten, is iets wat de fracties van DENK, GroenLinks, Stadsbelang, PvdA, VVD, PvdD, D66, Student&Starter en SP tegen de borst stuit. Zo waren er geen overlast en ongeregeldheden rond en tijdens de bingo-avonden; er is namelijk geen enkele melding binnengekomen.
Ook heeft de eigenaar er alles aan heeft gedaan om mee te werken aan het onderzoek, zeggen de partijen. "Waarom is de gemeente over vermeende misstanden niet eerst in gesprek gegaan met de exploitant of heeft zij niet volstaan met een waarschuwing? En vindt het college dat de motivering het besluit kan dragen op het moment dat cruciale gegevens niet met betrokkenen of hun advocaat worden gedeeld?"
De Utrechtse partijen willen verder weten of de gemeente in gesprek is met de familie die eigenaar is van het koffiehuis om te praten over een schadevergoeding.