Rijkswaterstaat weerspreekt kritiek op tracébesluit A27, 'hand aan de kraan' moet verbreding drooghouden

© ANP
Utrecht - De A27 bij Utrecht komt bij de voorgenomen verbreding niet onder water te staan. Dat zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Utrecht, na nieuwe kritiek van een Utrechtse actiegroep. Die beweert dat minister Cora van Nieuwenhuizen vorig jaar een besluit heeft genomen dat niet goed is onderbouwd. Rijkswaterstaat zegt zich niet te herkennen in de kritiek.
Volgens Rijkswaterstaat is voor het enorme project waarover al jaren wordt gesproken de beste bouwmethode gekozen. Door het water onder de grond tegen te houden met een schermwand en waar nodig terug de bodem in te pompen worden kwetsbare gebieden als landgoed Amelisweerd en woonwijk Lunetten beschermd.

Wet openbaarheid van bestuur

De Kerngroep Ring Utrecht vroeg via de Wet openbaarheid van bestuur documenten op en concludeert daaruit dat er nog altijd risico's kleven aan het verbreden van de snelweg die voor een deel onder grondwaterniveau is aangelegd. De minister zou problemen die door twee ingenieursbureaus zijn genoemd hebben genegeerd.
Het zogenoemde tracébesluit houdt er volgens de actievoerders geen rekening mee dat het grondwaterpeil fors kan dalen of stijgen. Bovendien zou het folie onder de snelweg kunnen scheuren, waardoor er in en rond de tunnelbak over 1,5 kilometer een metersdiep meer zou kunnen ontstaan. De kerngroep baseert zich onder meer op bevindingen van ingenieursbureau TAUW en zegt dat de kritiek niet is terug te vinden in het tracébesluit. Rijkswaterstaat, dat onder meer snelwegen beheert voor het ministerie van Infrastructuur, ontkent dat.

'Hand aan de kraan'

Rijkswaterstaat zegt tegen RTV Utrecht dat er in overleg met betrokken partijen en experts goed is nagedacht over de manier waarop de A27 veilig kan worden verbreed. De bedoeling is dat het grondwaterpeil tijdelijk wordt verlaagd. Met een ondergrondse schermwand en wat Rijkswaterstaat het 'hand-aan-de-kraan'-principe noemt moeten het grondwater onder controle blijven.
Een werkgroep is in 2017 al begonnen om een veilige en beheerste methode te vinden, benadrukt Rijkswaterstaat. "De gezamenlijke ontwikkeling van een grondwatermodel is onderdeel van dit proces. Rijkswaterstaat heeft de aanbevelingen uit het rapport van TAUW inderdaad overgenomen en verwerkt in het grondwatermodel. Resultaat is onder andere dat het onderzoeksgebied is uitgebreid en het model verfijnder is uitgewerkt in de directe omgeving van de A27."

Scheuren in het folie

Ook aan eventuele scheuren in het folie onder de A27 is gedacht, aldus Rijkswaterstaat. "De schermwand houdt het water buiten de risicogebieden. De A27 komt hierdoor, ook bij een eventuele calamiteit, niet onder water te staan en kwetsbare gebieden als landgoed Amelisweerd en woonwijken als Lunetten worden beschermd."
De gekozen methode heeft volgens Rijkswaterstaat de goedkeuring van de onafhankelijke Commissie m.e.r. in Utrecht. Het zogenoemde grondwatermodel wordt nog verder ontwikkeld en de aannemer die het werk op zich wil nemen, zal aan alle eisen moeten voldoen om vergunningen te krijgen van onder meer de gemeente Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Vragen uit de gemeenteraad

De kritiek van de kerngroep heeft inmiddels tot raadsvragen geleid in Utrecht. De gemeenteraadsfracties van D66 en GroenLinks willen onder meer weten of de onthullingen van de kerngroep een nieuwe aanleiding bieden om de verbreding van de A27 en de voorgenomen bomenkap tegen te houden. Ze stellen daarover mondelinge vragen aan het college.
Gisteren gaf de gemeente al een eerste reactie aan RTV Utrecht. Het college stelde daarin dat het met de minister praat over een onafhankelijke onderzoekscommissie, in de hoop dat een nieuw kabinet het besluit opnieuw wil bekijken. "Verder wachten we de uitspraak van de Raad van State over het tracébesluit besluit af."