Kerngroep Ring Utrecht: 'Tracébesluit verbreding A27 rust op drijfzand'

© Bas Teunissen
UTRECHT - Het besluit om de A27 bij Amelisweerd te verbreden rust op drijfzand en kent nog vele onopgeloste problemen. Dat meldt de Kerngroep Ring Utrecht, die zich baseert op informatie verkregen uit een WOB-verzoek. Het tracébesluit zou nog vele onopgeloste problemen kennen, maar die heeft voormalig verkeersminister Van Nieuwenhuizen vorig jaar genegeerd.
Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) tekende in november vorig jaar een nieuw tracébesluit voor de aanpassing van de A27 bij Amelisweerd en de A12. Eerder was al groen licht gegeven voor de aanpak van de snelwegen, maar de stikstofuitspraak van de Raad van State zette een streep door die plannen.
Kerngroep Ring Utrecht heeft grote kritiek op het totstandkoming van het tracébesluit A27
Het kabinet moest terug naar de tekentafel om aan strenge natuur- en milieuregels te voldoen. Door een verlaging van de maximumsnelheid en extra natuurcompensatie werd vervolgens alsnog voldaan aan de normen volgens het ministerie.

Grondwatermodel

Volgens de actiegroep staat er in het definitieve tracébesluit geen goed grondwatermodel voor de omgeving van Amelisweerd. Hierdoor kan het zijn dat het grondwater op sommige plekken stijgt en op andere plaatsen juist zakt. "Daardoor loop je bijvoorbeeld het risico dat bewoners van de wijk Lunetten natte voeten krijgen of dat bomen in Amelisweerd juist verdrogen", aldus verkeersdeskundige Cor van Angelen namens de Kerngroep.
Daarnaast ligt er een soort folie in de tunnelbak waarin de A27 is gebouwd. Dit folie houdt het grondwater weg. Als die lek zou raken tijdens werkzaamheden stroomt de bak vol met water. "Dan krijg je een meer van 1,5 kilometer", aldus Van Angelen.

Bouwmethode

Maar volgens de Kerngroep Ring Utrecht is er vanaf het begin ook twijfel geweest over de gekozen bouwmethode waarmee de A27 bij Amelisweerd moet worden verbreed. De gemeente Utrecht en het waterschap hadden daarom om een second opinion gevraagd bij ingenieursbureau TAUW. "Van deze kritische noten is in het geheel niets terug te vinden in het tracébesluit dat een week later werd vastgesteld", schrijft de Kerngroep Ring Utrecht .
Een ander ingenieursbureau concludeerde verder dat het werken vlak boven folie niet veilig genoeg zou zijn. "De kans op desastreuze scheurvorming die het gebied onder water zet is aanzienlijk, bijvoorbeeld op plekken waar de folie is aangehecht. Rijkswaterstaat communiceert naar buiten dat deze problemen opgelost zijn. Uit de WOB-documenten blijkt het tegendeel."

Opschorten

De Kerngroep Ring Utrecht roept de formerende politieke partijen nu op om het tracébesluit op te schorten en voor een definitieve oplossing te kiezen. Van Nieuwenhuizen zou 'in veel opzichten' een 'niet onderbouwd besluit' hebben genomen. "Het is goed mogelijk dat de Raad van State het Rijk andermaal in het ongelijk stelt", aldus de actiegroep.
De gemeente Utrecht stelt in een reactie: "We zien kansen voor minder risicovolle alternatieven van het huidige plan die de leefbaarheid en bereikbaarheid ten goede komen en aansluiten op de woningbouwambities. In september hebben we dan ook gepleit voor het instellen van een onafhankelijke onderzoekscommissie die alternatieven in beeld gaat brengen. We zijn hierover in gesprek met de minister en hopen dat een nieuw kabinet het tracébesluit wil heroverwegen. Verder wachten we de uitspraak van de Raad van State over het tracébesluit af."