Utrecht wil 900 inwoners zonder nationaliteit aan paspoort helpen: 'Het wordt pionieren'

© RTV Utrecht
UTRECHT - Utrechters die een onbekende nationaliteit hebben, krijgen binnenkort hulp van de gemeente. De bedoeling is dat deze mensen alsnog in het land van afkomst worden erkend, of dat zij de status 'staatloze' krijgen, waardoor er voor hen juridisch méér mogelijk wordt.
"Als je staatloos bent, is er geen overheid die jou als onderdaan beschouwt. Dan heb je een juridische positie en kun je op den duur de Nederlandse nationaliteit verkrijgen", legt wethouder Maarten van Ooijen uit. "Maar als je aangemerkt staat met onbekende nationaliteit, is niet duidelijk of er een overheid is die jou erkent als staatsburger. Daarmee heb je een slechte juridische positie."
Mensen zonder nationaliteit kunnen bijvoorbeeld geen paspoort aanvragen en dat leidt tot allerlei praktische problemen. "Als je bijvoorbeeld een bankrekening wilt openen of op reis gaat, heb je een paspoort nodig. Maar ook bij allerlei andere praktische zaken heb je een paspoort nodig."
De gemeente Utrecht telt 911 inwoners van wie de nationaliteit onbekend is. Van deze groep zijn er 251 minderjarig. Daarnaast telt Utrecht nog eens 127 mensen die staatloos zijn. Sinds 2019 zijn 23 inwoners als "staatloos" geregistreerd.
Bron: gemeente Utrecht

Puzzel

In 2019 gaf het college al aan meer te willen doen met de groep mensen van wie de nationaliteit onbekend is en die met een verblijfsvergunning in Utrecht woont. Nu lijkt dat voornemen dus concreet te worden. De gemeente duikt hiervoor in de individuele dossiers van ruim negenhonderd inwoners van de gemeente Utrecht.
Van Ooijen: "Wij gaan bij de mensen achterhalen wat hun nationaliteit is, zodat we ze alsnog kunnen registreren. Of we proberen ze te registreren als staatloos, zodat die mensen juridisch een stevigere positie hebben." Volgens de wethouder wordt dat nog een aardige puzzel. "We gaan met iedereen individueel het gesprek aan en bekijken hoe hun situatie eruit ziet. Dat doen we casus voor casus en met mensen die veel expertise hebben", aldus Van Ooijen. De gemeente werkt daarvoor samen met de IND.

'Het wordt pionieren'

Of het gaat lukken om de ruim negenhonderd Utrechters zonder nationaliteit te helpen, is nog een groot vraagteken. "We trekken er tijd, geld en aandacht voor uit om het te laten lukken. Het wordt pionieren, want wij zijn voor zover ik weet de eerste gemeente die het zo nauwkeurig aanpakt. Succes is niet gegarandeerd en misschien blijkt het wel een veel te grote klus te zijn, maar we gaan in ieder geval ons best doen en we hebben goede moed."
Voor het hele project stelt het college ruim 7 ton beschikbaar voor de komende anderhalf jaar. Ook komt er een expertgroep die ervaringen gaat uitwisselen.