DENK in debat over toekomst Utrechtse prostitutiezone: 'Verplaats Zandpad naar polder Rijnenburg'

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
UTRECHT - De fractie van DENK in de Utrechtse gemeenteraad stelt voor om de Utrechtse prostitutiezone niet in Overvecht maar in polder Rijnenburg te vestigen. De partij opperde het idee tijdens een debat over de toekomst van de prostitutie. Dat debat was nodig na het mislukken van een vierde poging om kandidaten te vinden die raamprostitutie willen realiseren bij het Zandpad.
DENK maakt zich al jaren boos over de keuze voor Overvecht, als het gaat om een nieuwe prostitutiezone. De partij noemt Overvecht een kwetsbare wijk. Volgens hen is zo'n zone een trekpleister voor drugs, onveiligheid en criminaliteit.
Een nieuwe plek voor raamprostitutie is nodig na het sluiten van het oude Zandpad. Die werd gesloten door burgemeester Wolfsen omdat hij aanwijzingen had van misstanden zoals mensenhandel. Sindsdien probeert de gemeente Utrecht om een nieuwe zone te realiseren. Maar vier pogingen door middel van een tender mislukten, om diverse redenen. De laatste poging mislukte omdat de kandidaat geen lening bij de bank kon krijgen, nadat de gemeente weigerde om een bankgarantie af te geven.

Basisschool

DENK wijst op de aanwezigheid van een islamitische basisschool bij het Nieuwe Zandpad. Die school ligt aan de andere kant van de Vecht en ook de vierbaans Marnixlaan ligt er nog tussen. Ook zou er bij de realisatie van het Nieuwe Zandpad rekening worden gehouden dat er van buitenaf geen zicht zou zijn op de ramen. Toch vindt DENK de aanwezigheid van de school onoverkomelijk. Raadslid Ismail el Abassi geeft aan dat DENK helemaal niet tegen prostitutie is, wat hen betreft krijgen betaalde sekswerkers alle ruimte in de stad, maar niet in de buurt van voorzieningen als scholen of woonwijken. En dus pleit hij ervoor om prostitutie naar Polder Rijnenburg te verplaatsen 'in plaats van windmolens'.
Het pleidooi van DENK leidde tot een venijnig debatje met burgemeester Sharon Dijksma. DENK stelt dat de school in de steek wordt gelaten door de gemeente en niet wordt gehoord. Dijksma wees er meermalen op dat dit debat niet bedoeld was om over locatievoorwaarden te onderhandelen. Op de vraag of ze contact heeft gehad met de school wilde ze geen antwoord geven. El Abassi bleek een retorische vraag gesteld te hebben: "Ik ken het antwoord wel, en het luidt: 'Neen', er is geen contact geweest met de school."

Einde oefening

DENK krijgt geen steun voor hun ideeën. Dat geldt wel voor een motie van Stadsbelang Utrecht. Die wil het college oproepen om geen enkele vorm van prostitutie meer toe te staan op of bij het Zandpad. CDA, PVV, DENK, VVD, ChristenUnie en SP hebben hun handtekening gezet onder die moties. Maar daarmee is er geen meerderheid in de raad, en die zal er ook niet komen. Partijen als GroenLinks, D66, Student & Starter en PvdA willen zo ver nog niet gaan.
Die partijen willen, net als burgmeester Dijksma, eerst afwachten wat een nog te vormen commissie gaat adviseren. Die commissie komt onder leiding te staan van oud-minister Winnie Sorgdrager. De commissie krijgt de opdracht om 'te onderzoeken hoe de gemeente actief kan bijdragen aan de positieverbetering van sekswerkers en aan het creëren van veilige werkomstandigheden'. Daarbij staat niet vast dat Het Nieuwe Zandpad er alsnog komt, maar ook niet dat het nu al afvalt al locatie. "Je moet oude schoenen niet weggooien voor je nieuwe hebt", zeiden zowel de burgmeester als diverse raadsleden hierover.

Hogere vergoeding

Het debat in de Utrechtse raad was grotendeels een herhaling van zetten van een commissiedebat van vorige week. Zo herhaalde Cees Bos van Stadsbelang Utrecht nog maar eens dat er zeven miljoen euro over de balk is gesmeten met alle pogingen om een nieuwe zone bij het Nieuwe Zandpad te realiseren. Tessa Sturkenboom van Student & Starter noemde die opstelling van Bos 'schandalig'.
Opvallend was de bijdrage van GroenLinks-raadslid Sophie Schers, zij pleitte meermalen voor een flink hogere vergoeding voor prostituees, die deelnemen aan de klankborgroep omtrent de problemen rond het Nieuwe Zandpad. Burgemeester Dijksma gaf aan dat deze sekswerkers al een vergoeding krijgen, maar dat ging Schers niet ver genoeg, zij pleit voor een substantiële verhoging van die vergoeding.