Wie koopt na acht jaar het 'versleten' Rabobankkantoor bij Utrecht Centraal?

Het oude Rabobankkantoor staat te koop na acht jaar leegstand
Het oude Rabobankkantoor staat te koop na acht jaar leegstand © RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
UTRECHT - De kantoren van het Gildenkwartier worden binnen korte tijd herontwikkeld en weer in gebruik genomen. Dat verwacht de gemeente Utrecht. Het meest aannemelijk is, dat zoiets door een nieuwe eigenaar wordt gedaan, maar een koper is er nog niet. Dat schrijft wethouder Klaas Verschuure aan de gemeenteraad.
De kantoren van het Gildenkwartier staan al acht jaar leeg, nadat werknemers van de Rabobank het pand verlieten en naar de Croeselaan verhuisden. Sindsdien wordt het complex van 25.000 m2 niet gebruikt. Volgens eigenaar Klépierre komt dat onder andere omdat ze zich eerst op de herontwikkeling van het winkelcentrum hebben gefocust. Wethouder Verschuure schrijft dat er meer aan de hand is: "Er wordt al bijna een decennium gebouwd en verbouwd rondom dit pand. Pas sinds ongeveer een jaar is de directe fysieke omgeving niet meer in verbouwing." Ook speelt volgens de gemeente de complexe situatie van het Gildenkwartier door de vervlechting met het winkelcentrum en de woningen daarboven, een rol.

Nieuwe eigenaar

De gemeente zegt regelmatig in gesprek te zijn met Klépierre over het pand. "Onze verwachting is dat de kantoren van het Gildenkwartier binnen korte tijd wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar, met de bedoeling het pand te verbeteren en te herontwikkelen."
Het pand is volgens makelaars in de stad versleten en heeft geen kwaliteit meer. Dus moet het eerst gerenoveerd worden. De gemeente bevestigt die visie. "De huidige kwaliteit van de kantoren is niet hoog. Als een nieuwe, of de huidige eigenaar, het pand renoveert, zal het zeker weer tot het gewilde topsegment behoren." De verwachting is dat het daarna weer als kantoor in gebruik genomen kan worden. Maar de gemeente wil ook in gesprek met een eventuele nieuwe eigenaar als die het complex wil ombouwen tot woningen.
Het toont dat het college nul urgentie voelt terwijl er vele duizenden m2 kantoor jaren leeg staan
Rick van der Zweth (PvdA)
Eerder al bleek dat de leegstand van het complex nooit is gemeld aan de gemeenteraad. Een drietal partijen waren daar eerder boos over. Daaronder de PvdA van Rick van der Zweth, hij stelde vragen aan de wethouder. Het complex werd buiten de boeken gehouden omdat het niet werd aangeboden aan de markt, zo was de redenering van het college. Daar komt Verschuure nu op terug. "We kunnen ons voorstellen dat de term leegstandscijfer tot misverstanden leidt. In de toekomst zullen we alleen nog de meer dekkende term 'leegstand in aanbod' gebruiken" schrijft de wethouder aan de raad. "Daarnaast zullen we in de toekomst ook de restcategorie leegstaande kantoren die niet worden aangeboden in beeld brengen. Daarmee ontstaat een meer transparant en volledig beeld."

Misverstandje

Van der Zweth neemt geen genoegen met dat antwoord. "Alsof het een misverstandje rondom definities is. Het toont dat het college nul urgentie voelt terwijl er vele duizenden m2 kantoor jaren leeg staan", zegt hij tegen RTV Utrecht. "Dit is niet uit te leggen in tijden van complete woningnood. De markt mag het allemaal van ze bepalen en de Utrechtse woningzoekende heeft het nakijken."
De wethouder geeft tenslotte inzicht in de kantoren die leeg staan en tot nu toe buiten de officiële cijfers zijn gebleven. Het gaat om circa 4.500 m2 die echt leegstaat. En nog eens 9.000 m2 die een tijdelijk ander gebruik heeft, dat heet 'leegstandsbeheer'.