Hele zorgketen in Utrecht dreigt vast te lopen door coronadrukte: 'Neem je verantwoordelijkheid'

UTRECHT - Door corona neemt de druk op Utrechtse ziekenhuizen steeds verder toe. In een maand tijd steeg het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen van 36 naar 158, de verwachting is dat de stijging nog niet is afgelopen. Naast de druk op ziekenhuizen, neemt ook de druk op bijvoorbeeld huisartsen, de thuiszorg en ambulancediensten toe. De hele zorgketen in de regio Utrecht doet daarom nu gezamenlijk een dringende oproep: volg de coronamaatregelen en belast de zorg niet onnodig.
"We hebben net ook weer een trauma opgevangen, dat is ook iets wat gewoon dagelijks doorgaat", zegt UMC-verpleegkundige Yvonne Spetter. Ze werkt op de trauma-afdeling en springt een dag in de week bij op de onlangs heropende cohort voor coronapatiënten. Spetter is niet de enige die eigenlijk op een andere afdeling hoort te werken. "Iedereen wordt van de eigen afdeling gehaald, zodat daar ook weer afgeschaald wordt. Het is een verschuiving van personeel eigenlijk."
Yvonne Spetter combineert haar werk op de trauma-afdeling met de zorg voor coronapatiënten

Vertragingen

En dat zorgt voor vertragingen in de zorg. In de regio Utrecht zijn drie belangrijke knelpunten aan te wijzen: de doorstroom van patiënten van de Spoedeisende Hulp naar een verpleegafdeling of naar huis, de druk op huisartsenpraktijken en huisartsenposten, en de afschaling van behandelingen en operaties. Daardoor zijn er patiënten die lang moeten wachten op een plek die past bij hun klachten.
En dan rijden de ambulances ook nog minder, is de druk op de wijkverpleging hoog en loopt de GGD regio Utrecht tegen de grenzen van de testcapaciteit aan. GGDrU directeur Publieke Gezondheid Nicolette Rigter: "De druk in de zorgketen wordt de komende weken hoger en dat betekent dat we soms geduld moeten hebben en elkaar nog meer moeten helpen."

Verantwoordelijkheid nemen

De zorgen over de druk op de zorg leven onder alle zorgverleners in de regio. Margriet Schneider is voorzitter van ROAZ Midden Nederland, het overlegorgaan voor acute zorg in de regio. Zij roept iedereen op om mee te helpen: "Doe voorzichtig in het verkeer, zorg goed voor jezelf en bescherm je tegen het coronavirus. Houd je strikt aan de basismaatregelen zoals de 1,5 meter afstand, mondkapje, handen wassen, hoesten in de elleboog, thuiswerken als dat kan en goed ventileren. En vooral: blijf met begrip en respect elkaar benaderen."
Druk op de zorg neemt toe door toestroom coronapatiënten
Wat ook kan helpen is dat mensen beter geïnformeerd worden en bewuste keuzes maken. Verpleegkundige Yvonne Spetters: "Sowieso over de vaccinatie, maar ook wat er gebeurt als je besmet raakt en je hebt niet gekozen voor een vaccinatie. Want respect voor iedereen die voor zichzelf een afweging maakt, maar het wil wel zeggen dat je misschien een bed inneemt voor iemand die daardoor geen behandeling meer kan krijgen."
Maar een patiënt is een patiënt, benadrukken de zorgverleners. In het ziekenhuis wordt geen onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld gevaccineerden en niet-gevaccineerden.

Hoe verder?

Hoe lang kan de hele zorgketen deze druk nog aan? In het UMC is de druk op het personeel sinds het begin van corona al continu hoog, vertelt verpleegkundige Kirsten Karsijns. "De afgelopen twee jaar werken we heel hard, dat is nog steeds zo."
Karsijns werkt op de corona-afdeling waar ze de sfeer erin proberen te houden, maar dat is moeilijk als collega's ook ziek worden en er soms niet genoeg mensen aan het werk zijn. "Dan moeten de patiënten wel verzorgd worden, die liggen er nog steeds. Dat is wel pittig."
Maar op deze manier is het niet lang meer vol te houden, zegt verpleegkundige Kirsten Karsijns. Wat haar betreft zijn er vooral meer handen aan het bed nodig. "Daar zijn we ook heel hard mee bezig, om mensen aan te trekken en daarna ook te behouden."