Provincie enthousiast over plan voor mondiale klimaattop in Utrecht

© RTV Utrecht / Joep ten Have
UTRECHT - Er komt een verkenning op welke manier de provincie de gemeente Utrecht kan ondersteunen om een mondiale klimaattop te organiseren. Dat bleek vanmiddag tijdens een vergadering van Provinciale Staten.
Volgens de VVD, D66 en de ChristenUnie kan Provincie Utrecht samen met de gemeente Utrecht een voortrekkersrol kan spelen in Nederland en een inspiratiebron kan zijn voor veel andere steden en regio's, in Europa en de wereld.
Daarom willen deze fracties dat in kaart wordt gebracht wat de ecologische en economische impact en opbrengst zou zijn door de provincie Utrecht. Het bij elkaar brengen van partijen past wat hen betreft ook bij de geschiedenis van de provincie Utrecht en sluit aan bij de ambities ten aanzie van en klimaatverandering.
Het voorstel kon ook op kritiek rekenen van onder de meer de PVV. "Bij het feest der hypocrieten in Glasgow moesten twee cruiseboten worden ingevaren en er moesten vierhonderd privejets landen", aldus fractievoorziter René Dercksen.
De fractie van JA21 denkt dat het praktisch niet mogelijk is om een mondiale klimaattop in utrecht te organiseren. Fractievoorzitter Wouter Weyers wees op het tekort aan hotelbedden in de provincie voor alle deelnemers. De SGP vreest voor zakelijk toerisme in een toch al drukke regio. De SP vroeg zich ten slotte af wat de uitstraling is op de stad als de top mislukt.
Vorige week stemde een ruime meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad voor en motie van de VVD om alle wereldleiders naar de Domstad te halen. Het provinciebestuur kreeg de opdracht mee om de statenleden voor de zomer van 2022 te informeren over de uitkomsten van de verkenning.