Blunder bij graafwerk De Meern: 7 bomen gekapt na wortelschade, 400 andere onderzocht

© RTV Utrecht
DE MEERN - Graafwerkzaamheden in De Meern hebben geleid tot onherstelbare schade aan bomen. Zes exemplaren op de Dr. Ariënslaan en één op de Renesselaan moeten worden gekapt. Na een trekproef is gebleken dat de stabiliteit in het geding is.
De gemeente Utrecht gaat aanvullend onderzoek doen naar ongeveer 400 bomen die potentieel wortelschade hebben opgelopen en misschien ook verwijderd moeten worden. De leeftijd van de bomen varieert van 17 tot ruim 50 jaar.
Het graafwerk is uitgevoerd in opdracht van kabelexploitant Open Dutch Fiber (ODF). De gemeente Utrecht spreekt van "een ernstig graafincident", al zijn er geen aanwijzingen dat er sprake is van een direct veiligheidsrisico. "Dat is gebleken uit inspectie ter plaatse door experts van de gemeente en een gespecialiseerd bedrijf dat in opdracht van de gemeente de situatie onderzoekt."

Toezichthouder

ODF is sinds een maand bezig met de aanleg van glasvezel in De Meern. Het gaat om het gebied tussen de Mauritslaan, Laan 1954, Meerndijk en Meentweg. Een aannemer verricht daarvoor in opdracht van ODF graafwerkzaamheden in de stoep.
Volgens de gemeente is er wekelijks overleg geweest met de aannemer en is het werk vrijwel dagelijks bezocht door een toezichthouder. "Hierbij is herhaaldelijk gewezen op een zorgvuldige werkwijze rondom bomen", stelt de gemeente. Bij een bezoek op 18 oktober constateerde de toezichthouder dat er niet volgens de afspraken werd gewerkt. Een dag later ontving de gemeente een soortgelijke melding van een bezorgde bewoner die doorgaf dat boomwortels werden beschadigd in de Renesselaan.
De aannemer paste de werkwijze daarop aan, maar dit zou niet aan hele graafteam duidelijk zijn gecommuniceerd. Maandag 25 oktober kwam er een melding van de fractie van de Partij voor de Dieren over het beschadigen van boomwortels. Daarop constateerde de gemeente twee dagen later dat er, ondanks de afspraken hierover, toch schade was ontstaan aan de wortels van bomen bij de Dr. Ariënslaan. De gemeente heeft hiervan proces-verbaal opgemaakt en beraadt zich op verdere stappen.

Kosten

De graafwerkzaamheden zijn meteen na de constatering stilgelegd. De gemeente heeft met kabelaar ODF afgesproken dat op hun kosten nader onderzoek wordt gedaan naar de stabiliteit van de bomen. "Wij willen duidelijke afspraken met ODF maken over de afhandeling van de schade en de daarmee gemoeide kosten. Wij benadrukken nogmaals dat wij deze kwestie zeer serieus nemen en ons tot het uiterste zullen inspannen om herhaling te voorkomen en zoveel mogelijk bomen te behouden", schrijft het college.