Bewoners Ondiep vrezen verkoop huurwoningen: 'Hechte volkswijk verdwijnt'

Luchtopname van Ondiep en op de achtergrond de wijk Overvecht.
Luchtopname van Ondiep en op de achtergrond de wijk Overvecht. © ANP
UTRECHT - Bewoners van Ondiep in Utrecht zijn bezorgd over de verkoop van sociale huurwoningen. Vijf partijen in de gemeenteraad trekken aan de bel bij het gemeentebestuur. Volgens de fracties wordt gevreesd dat "de hechte sociale structuur in de volkswijk steeds meer gaat verdwijnen" doordat er koophuizen voor terugkomen die niet haalbaar zijn voor de mensen die er nu wonen.
"De wijk verandert, dat is al langer in gang gezet. Dat bewoners zich hier niet prettig bij voelen, begrijpen we heel goed", zegt Pepijn Zwanenberg van GroenLinks in Utrecht. "Het lijkt erop dat er nu veel meer sociale huurwoningen worden verkocht dan afgesproken en Mitros kan geen inzicht geven in de aantallen. Dat is geen goede mix. Hopelijk komt het college wel achter de precieze aantallen. Juist een wijk als Ondiep heeft veel sociale huurwoningen nodig. Ik maak me daar echt zorgen over."

Onderzoek

De bewoners deelden hun zorgen afgelopen week met raadsleden tijdens de bijeenkomst 'Ondiep overlegt'. Ze vertelden daar ook dat er een onderzoek komt naar gentrificatie in de wijk. Dat wil zeggen: vernieuwing en opwaardering die bewoners met een laag inkomen verdrijft. De bewoners hebben een uitdrukkelijke oproep gedaan geen huurwoningen te verkopen zolang dit onderzoek loopt.
GroenLinks, PVV, SP, PvdD en de PvdA hebben wethouder Kees Diepeveen gevraagd om uitleg. Met de woningcorporaties zou zijn afgesproken dat er maximaal 286 woningen verkocht mogen worden in Ondiep. Mitros kan volgens de raadsfracties geen inzicht geven in de aantallen. De partijen vragen het college daarom in hoeverre de woningcorporatie zich houdt aan de gemaakte afspraken en de prestatieafspraken voor Ondiep.
Ook willen ze weten hoeveel sociale huurwoningen er de afgelopen jaren zijn verkocht en hoeveel er nog als verkoop zijn gelabeld. Daarnaast vragen de raadsleden hoe de gesprekken met de buurt lopen en of het college bereid is om bij Mitros aan te dringen op een pas op de plaats bij de verkoop van sociale huur.

Beperken verkoop sociale huur

In het verleden zijn meerdere pogingen gedaan om in Utrecht de verkoop van sociale huur te beperken. In 2019 nam GroenLinks het initiatief om te komen tot een stop op de verkoop en liberalisatie van sociale huur in de wijken Binnenstad, West, Oost en Noordoost. Een meerderheid in de raad steunde dit. Zwanenberg van GroenLinks: "Ik denk dat we toe moeten naar een verdere verkoopstop in stad, want je krijgt het niet bijgebouwd in dit tempo. Maar goed, voor dit moment lijkt het me in ieder geval fair naar Ondiep om daar een pas op de plaats te maken. Dan kunnen we het onderzoek afwachten en kijken of er meer woningen zijn verkocht dan afgesproken."
Zwanenberg wijst erop dat de corporaties de verkoop van sociale huurwoningen nodig zeggen te hebben. "De landelijke verhuurdersheffing is een gedrocht. De corporaties moeten heel veel afdragen aan de overheid en zeggen dat ze de verkoop nodig hebben om te kunnen blijven investeren, maar dat moet natuurlijk wel in balans blijven."