Vaker zwangere vrouwen met corona op intensive care na opkomst Delta-variant

© Pixabay
UTRECHT - Relatief veel zwangere vrouwen die het coronavirus oplopen, komen de laatste maanden op de intensive care terecht. Het aantal ziekenhuisopnames lag in de zomer- en herfstmaanden weliswaar een stuk lager dan tijdens het voorjaar, maar de zwangere vrouwen die toch met covid-19 in het ziekenhuis belandden, waren er vaker slecht aan toe.
"Ik denk dat er een hard verband is met de opkomst van de Delta-variant", bevestigt hoogleraar verloskunde Kitty Bloemenkamp van UMC Utrecht aan het ANP na berichtgeving door Trouw. "Dat komt ook naar voren in Brits onderzoek. Daar is nu zelfs een op de vijf coronapatiënten op de ic een zwangere vrouw. In Nederland zien we dat niet, maar we zien wel dat van de vrouwen die worden opgenomen er meer op de ic terechtkomen."

Ziekten en complicaties

Van de 82 vrouwen die tussen juli en begin oktober in het ziekenhuis werden opgenomen, moesten er 22 naar de intensive care (27 procent). Voordat de Delta-variant de overhand kreeg, lag dat percentage aanmerkelijk lager: rond de 16 procent, aldus Bloemenkamp. Deze cijfers komen uit het landelijke registratiesysteem NethOSS. In dat systeem worden ernstige ziekten en complicaties rond de zwangerschap bijgehouden.
Nog eens vijf vrouwen werden in dezelfde periode opgenomen op een afdeling obstetrische high care (OHC). "Die vrouwen zijn echt ernstig ziek. Ze hoeven nog net niet aan de beademing, zoals op de ic, maar ze hebben wel veel extra zorg en extra zuurstof nodig", legt de hoogleraar uit.

Niet gevaccineerd

In absolute zin zijn de aantallen opnames niet zo hoog, maar zeker in combinatie met de ervaringen in het Verenigd Koninkrijk ziet Bloemenkamp een duidelijke trend. De vrouwen die in het ziekenhuis terechtkomen, zijn meestal niet gevaccineerd. Dat geldt sowieso voor de grote meerderheid van alle coronapatiënten die opgenomen worden, bleek vorige week al uit RIVM-cijfers.
"We zien dat bepaalde groepen niet goed worden bereikt", zegt Bloemenkamp. Ze doelt daarmee op vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond en vrouwen uit de Biblebelt, het gebied waar relatief veel mensen wonen die vaccinatie principieel afwijzen vanuit hun protestants-christelijke geloof. Daarnaast zijn sommige vrouwen bang voor nadelige gevolgen.
Bloemenkamp benadrukt dat vaccinatie veilig is en de beste manier om een besmetting te voorkomen. Ze ziet daarin wel vooruitgang. "Ik heb goede hoop dat meer zwangere vrouwen, of vrouwen die zwanger willen worden, zich zullen laten vaccineren", zegt ze. Precieze cijfers over de vaccinatiegraad onder vrouwen die een baby verwachten, zijn echter niet voorhanden.