Utrecht kan malafide verhuurders harder aanpakken met nieuwe wet

© ANP
UTRECHT - Utrecht krijgt meer mogelijkheden om malafide verhuurders de duimschroeven aan te draaien. Volgend jaar treedt naar verwachting een nieuwe wet in werking, laat het stadsbestuur weten in een brief aan de raad.
In het wetsvoorstel 'Goed verhuurderschap' staat onder meer dat gemeenten kunnen ingrijpen op de particuliere verhuurdermarkt door boetes uit te schrijven als er sprake is van misstanden. Ook krijgen ze de bevoegdheid om in bepaalde gevallen een verbod in te stellen op verhuren zonder vergunning. Utrecht onderzoekt de consequenties van een vergunningplicht in bepaalde wijken.

Pilot

Veel te hoge huren, bedreigingen, intimidatie en discriminatie komen verspreid over de stad voor. In Utrecht loopt al langer een pilot om dit soort misstanden op te sporen. Binnen dit project wordt samengewerkt met de gemeenten Stichtse Vecht, Nieuwegein, Zeist en De Bilt.
Utrecht ontvangt signalen dat huisjesmelkers hun activiteiten verleggen naar regiogemeenten. De pilot is onder meer gericht op het voorkomen van zo'n waterbedeffect. Samen met omliggende gemeenten is een regionaal huurteam opgezet, dat huurders van informatie en hulp kan voorzien in het contact met hun verhuurders.
Wethouder Kees Diepeveen (wonen): "Het is zorgelijk dat huurders geregeld te maken hebben met intimidatie en bedreiging. Deze pilot helpt daar nog beter zicht op te krijgen en de aanpak aan te scherpen." Diepeveen pleit voor snelle invoer van de landelijke wet 'Goed verhuurderschap'. Daardoor kunnen gemeenten specifieke regels stellen aan verhuurders, zoals over maximale huurprijzen en over gedrag van verhuurders. "Dit geeft ons meer mogelijkheden tot handhaving, zoals het opleggen van boetes als niet aan die regels wordt voldaan."

Utrechtse verbeterpunten

Naar aanleiding van de pilot heeft Utrecht samen met andere grote steden bij Binnenlandse Zaken gepleit voor duidelijke en uniforme regels. Het is essentieel dat de hoogte van de huurprijzen hierin expliciet wordt opgenomen, stelt het college. Ook heeft Utrecht gepleit voor het onderling delen van persoonsgegevens van vastgoedmisbruikers. Op deze manier kunnen gemeenten tijdig ingrijpen wanneer malafide verhuurders hun praktijken proberen uit te breiden.
Het wangedrag van verhuurders voltrekt zich volgens de gemeente veelal in de anonimiteit via ingewikkelde netwerken van personen en BV's. "Met informatie zoals Kadastergegevens en/of persoons- en bedrijfsgebonden informatie kunnen gemeenten de vastgoedpraktijken herleiden naar de huisjesmelkers." Utrecht heeft zich verder sterk gemaakt voor hogere boetes voor verhuurders die hardleers zijn. "Een hogere boete bij recidive is een betere financiële prikkel om slecht verhuurgedrag aan te passen."
Naar verwachting treedt de wet juli 2022 in werking. Bij vertraging wordt dat 1 januari 2023. We zullen de komende periode de nodige voorbereidingen treffen zodat we bij inwerkingtreding meteen gebruik kunnen maken van deze bevoegdheden.