Volgend jaar vuurwerkverbod in Utrecht, onderzoek naar mogelijkheden centraal evenement

© ANP
UTRECHT - Het voorgenomen vuurwerkverbod van het Utrechtse stadsbestuur moet volgend jaar ingaan. Dat blijkt uit een brief aan de raad. Daarin staat ook meer informatie over de komende viering van Oud en Nieuw. Dit moet een overgangseditie worden met "vuurwerkvrije alternatieven" in verschillende wijken.
Hoe dit er precies uit gaat zien, is nog onduidelijk, maar de nadruk zal komen te liggen op verbinding tussen buurtbewoners, veiligheid en vernieuwing. "Tijdens de jaarwisseling ontmoeten buurtbewoners elkaar op straat. Deze traditie willen we in ere houden en zelfs vergroten. We richten ons hierbij primair op kleinschalige bijeenkomsten op wijk- en buurtniveau", aldus het college. Om mensen te stimuleren vuurwerkvrije alternatieven te organiseren, worden deze activiteiten ondersteund door het Initiatievenfonds.
Verder zijn er bij de komende jaarwisseling extra vuurwerkvrije zones bij de Keulsekade, het Strijkviertel en het Heijcoppark. Er zijn in Utrecht inmiddels meer dan honderd locaties in de stad waar geen vuurwerk meer mag worden afgestoken tijdens de jaarwisseling. De afgelopen jaren is in Utrecht de hervorming van de vuurwerktraditie hiermee al ging gezet, maar ook met bijvoorbeeld bewustwordingscampagnes en inleveracties. In januari wordt het verloop van Oud en Nieuw geëvalueerd. De uitkomsten worden verwerkt in een voorstel voor de jaarwisseling 2022-2023, dat in het voorjaar wordt voorgelegd aan de raad.

Jaarwisseling 2022-2023

Duidelijk is dat het college voor volgend jaar mikt op een verbod consumentenvuurwerk. Ook onderzoekt het stadsbestuur de mogelijkheden om een centraal evenement te organiseren, al dan niet met vuurwerkshow. Het college wijst erop dat dit kostbaar is en nauwe samenwerking vraagt met andere organisatoren van evenementen tijdens de jaarwisseling. In 2022 wil de gemeente samen met ondernemers en inwoners kijken hoe dit vorm kan krijgen.
Uit onderzoek blijkt dat 57 procent van de inwoners voorstander is van een vuurwerkverbod voor particulieren. Driekwart van de Utrechters geeft aan zelf geen vuurwerk meer te kopen als er een alternatief wordt georganiseerd.
Afgelopen Oud en Nieuw in Utrecht verliep erg rustig door een vuurwerkverbod vanwege corona. De jaren daarvoor gingen de jaarwisselingen in de stad gepaard met autobranden en ander vandalisme. Ook was er vaak sprake van geweld tegen hulpverleners. De gemeente vindt dat er een einde moet komen aan de overlast en schade die met het vuurwerk wordt veroorzaakt en wijst ook op het letsel, de milieuvervuiling en het dierenleed.