Actie tegen het leenstelsel op Science Park: 'Er is nu een formatie gaande waarbij we dit kunnen veranderen'

UTRECHT - Studenten kunnen vandaag symbolisch een factuur van hun studiekosten opsturen naar Mark Rutte. Het is een actie van het Interstedelijk Studenten Overleg op het Science Park om de basisbeurs terug te halen. Er wordt vaker gedemonstreerd tegen het leenstelsel maar tijdens de formatie is de ISO extra hoopvol dat er wat verandert. "We zien dat het leenstelsel veel invloed heeft op studenten, op hun portemonnee maar ook op hun studietijd. We zien nu ook dat er een formatie gaande is waarbij we dit kunnen veranderen", zegt voorzitter van het ISO, Lisanne de Roos.
Actie tegen het leenstelsel op het Science Park
Studenten kunnen op het Science Park het bedrag uitrekenen wat ze volgens het ISO mislopen. Ze schrijven het bedrag op en gooien het in de 'brievenbus' richting Rutte. "Vijfduizend euro per jaar, dat is wel echt veel", zegt een student die zijn factuur opstuurt.

Manifest

Op basis van het Nibud Studentenonderzoek 2021 heeft het ISO een manifest opgesteld met vijf suggesties voor een financiële regeling voor studenten. Het belangrijkste voor het ISO is de terugkeer van de basisbeurs voor alle studenten en een uitbreiding van de aanvullende beurs voor studenten uit middeninkomens. "In het huidige stelsel zijn studenten met ouders met een middeninkomens best wel de dupe. Ze maken geen aanspraak op een aanvullende beurs maar hun ouders kunnen ook niet financieel bijdragen. Daardoor houden ze onder aan de streep maandelijks minder te besteden", zegt De Roos.
Het ISO wil ook dat studenten die de afgelopen jaren geld moesten lenen daarvoor gecompenseerd worden. Daarnaast vindt de organisatie dat de vergoeding voor het openbaar vervoer moet blijven en de huidige manier van aflossen moet blijven bestaan.

Zorgen over schulden

Volgens De Roos zijn er niet minder jongeren gaan studeren sinds het leenstelsel maar staat er wel meer druk op de studieperiode. De voorzitter heeft zelf geprobeerd haar schuld zo laag mogelijk te houden. "Ik heb naast mijn studie veel gewerkt dus ik heb geen hoge studieschuld. Ik heb een HBO-studie gedaan en dus ook stagegelopen. Met een leuke stagevergoeding was dat goed te doen maar als dat geen onderdeel van mijn studie was, had ik dat niet kunnen doen."
"Studenten maken zich zorgen over het geld dat ze nu lenen en hun toekomst. Ze vragen zich bijvoorbeeld af of ze een huis kunnen kopen. Daarnaast werken ze veel meer om te voorkomen dat de schuld oploopt waardoor ze andere dingen zoals een bestuursjaar niet doen", zegt ze.
Met het oog op de formatie is De Roos hoopvol. "Afgelopen weekend hebben we toevallig gezien dat bij het congres van het CDA er een motie is aangenomen dat dit anders moet in het regeerakkoord. We hebben het idee dat er nu een politieke kans is en we proberen politiek gezien heel veel krachten te verzamelen om te zeggen: dit kan zo niet langer."