Opkoopwet moet beleggers weren: 'Maar dat gaat huurders niet helpen'

© RTV Utrecht
UTRECHT - Het lijkt zo'n goed idee: gemeenten die meer instrumenten in handen krijgen om huisjesmelkers te weren. Een wetswijziging die 1 januari ingaat moet dat mogelijk maken. Maar huurders die moeilijk aan een appartement of studentenkamer kunnen komen, zijn hier niet mee geholpen, denkt Fleur van Leeuwen van het Huurteam Utrecht.
"Aan de ene kant is het natuurlijk positief dat er eindelijk iets gaat gebeuren aan de gekte op de woningmarkt." Van Leeuwen wil niet te pessimistisch doen over de wetswijziging. Kort gezegd zorgt de 'opkoopwet' ervoor dat gemeenten vanaf 1 januari bepaalde wijken kunnen aanwijzen waar beleggers geen huizen meer kunnen kopen om te verhuren. Utrecht geeft al aangegeven dit voor de hele stad te willen laten gelden.
Als onderdeel van het Huurteam Utrecht staat Van Leeuwen huurders bij die bijvoorbeeld te veel huur of servicekosten betalen. Ook begeleidt ze huurders die stappen ondernemen en bijvoorbeeld een lagere huurprijs afdwingen bij de Huurcommissie.
De concurrentie die starters hebben aan beleggers is oneerlijk, vindt ze. Ook voor huurders zijn de hoge huizenprijzen niet gunstig. "Huurders kunnen daardoor niet doorstromen. Dat wordt misschien beter door deze wetswijziging." Maar duurhuur is een groot probleem in Utrecht, de gemeente is er dit voorjaar nog een campagne tegen gestart. "Private beleggers zijn vaak huisjesmelkers die te veel geld vragen en panden niet goed onderhouden. Daar kan de gemeente niet tegen optreden met deze wet."

Steeds minder studentenkamers

Ook voor studenten gaat deze wet niets verbeteren, vreest Van Leeuwen. Ze ziet de kamerschaarste alleen maar toenemen het afgelopen jaar. "Verhuurders maken van een kamer een zelfstandige woonruimte door er een toilet en douche in te zetten. Dan kunnen ze er een hogere huurprijs voor vragen."
Van Leeuwen denkt dat de wet 'goed verhuurderschap' meer zoden aan de dijk zou zetten. "Het weren van beleggers zou niet eens hoeven als die wet erdoor komt." Met die wet hebben gemeenten meer handvatten om verhuurders die regels overtreden, goed aan te pakken. "Dan kan de gemeente bijvoorbeeld de huurvergunning intrekken of zelfs beslag leggen op panden", legt Van Leeuwen uit.

Meer betaalbare woningen

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) herkent het verhaal over het ombouwen van kamers tot studio's. "Beleggers zoeken vaak naar wat het meest rendabel is, en dat zijn vaak niet de studenten", zegt voorzitter Ama Boahene. Op zich lijkt de wetswijziging haar een goed idee. "We zijn enthousiast, omdat het zorgt voor meer betaalbare woningen." Maar Boahene verbindt er wel een voorwaarde aan. "Studentenhuisvestingsorganisaties zoals SSH moeten een uitzondering krijgen. Maar ik ga ervan uit, dat dat de intentie van de gemeente is."