Utrechtse basisschool boos over betaald parkeren: 'Dit tarief is niet te betalen voor leraren'

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
UTRECHT - Leerkrachten en medewerkers van Openbare Bassischool De Kleine Dichter in Utrecht hebben vanmorgen actie gevoerd voor hun school. Ze zijn boos omdat de gemeente betaald parkeren heeft ingevoerd in de wijk, en dat de leerkrachten het duurste tarief moeten betalen. De leerkrachten plakten zelfgemaakte parkeervergunningen achter de ruit van hun auto's die ze pontificaal op de stoep bij de school hadden geparkeerd. Ook werd met een alternatief bord een eigen parkeerzone ingesteld.
De Utrechtse Dichterswijk is een lappendeken aan gebieden met en zonder betaald parkeren. Dat komt omdat er in een gebied pas betaald parkeren wordt ingevoerd als een meerderheid van de bewoners dat wil. De gemeente kiest ervoor om de wijk in steeds kleinere stukjes op te delen. Als er in zo'n klein gebiedje dan een meerderheid voor invoering is, dan gebeurt dat. In een straat verderop kan dan nog gratis geparkeerd worden.
Dit bord waarschuwt voor betaald parkeren vanaf 1 september.
Dit bord waarschuwt voor betaald parkeren vanaf 1 september. © RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel

Commercieel tarief

Rond De Kleine Dichter wordt vandaag betaald parkeren ingevoerd. Bewoners kunnen een vergunning aanvragen die kost circa 60 euro per kwartaal, voor de eerste auto en 120 euro voor een tweede. Bedrijven kunnen dat ook, als ze meerdere auto's hebben kost dat ruim 360 euro per auto per kwartaal. Volgens directeur Annemieke Teune van de school is dat niet op te brengen: "Dit tarief is niet te betalen voor een school of individuele leerkrachten. Daarnaast hebben wij veel ondersteuners op school zoals tolken, logopedisten, dyslexie behandelaar en oefentherapeuten. Zij wonen vaak ver weg en bezoeken meerdere scholen op één dag."
Dit tarief is niet te betalen voor een school of individuele leerkrachten
Annemieke Teune (directeur OBS De Kleine Dichter)
Teune maakt zich vooral zorgen over de toekomst van de school. Leerkrachten wonen al vaak niet meer in de stad omdat de prijzen voor een huis hier heel hoog zijn. "Door het lerarentekort zijn er ook volop banen in de omgeving van hun nieuwe woningen", stelt Teune. "We hebben er als Utrechtse scholen dus belang bij dat leerkracht hier eenvoudig naartoe kunnen blijven komen."

Politieke steun

De Utrechtse VVD steunt de actie van De Kleine Dichter. De partij pleit in de gemeenteraad al langer voor een soepel parkeerbeleid voor leraren die met de auto komen. Wat betreft raadslid Gertjan te Hoonte zouden de leraren van De Kleine Dichter best gratis mogen parkeren: "Het was daar tot vandaag gratis, dus als je het voor deze groep gratis maakt, dan kost dat de gemeente niets." De VVD is het met veel schoolbesturen eens dat door de overspannen huizenmarkt het werven en vasthouden van goed personeel moeilijk is. Te Hoonte: "En dus moet je iets doen aan de huisvesting voor leraren of iets doen met goedkopere parkeervergunningen. Want als scholen het commerciële tarief moeten betalen dan gaat dat uit de pot die bedoeld is voor onderwijs."
De problemen van De Kleine Dichter spelen ook bij andere scholen in een gebied met betaald parkeren. In het verleden hebben de VVD en andere partijen in de raad aangedrongen op coulance voor scholen en leraren in gebieden waar betaald parkeren is. Het college van B&W heeft die verzoeken steeds naast zich neergelegd. De gemeente reageert later vandaag op de actie van De Kleine Dichter.
Betaald parkeren in de Dichterswijk.
Betaald parkeren in de Dichterswijk. © RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel

Croeselaan

Niet alleen De Kleine Dichter is boos over de invoering van het betaald parkeren. Op de Croeselaan is ook onrust ontstaan. Op een gedeelte van deze laan kan je ook na vandaag gratis parkeren. De bewoners daar zijn bang dat de parkeerdruk zo hoog wordt dat zij zelf geen plekje meer kunnen vinden. Ze noemen de nieuwe situatie 'onhoudbaar'. Een oproep om de gemeente te bewegen om met spoed bij hen ook betaald parkeren in te voeren werd in korte tijd door meer dan zeventig wijkbewoners ondertekend.

Reactie gemeente

De gemeente is niet van plan een uitzondering te maken voor basisschoolleraren. "Wij zien geen grond om de onderwijssector uit te zonderen van deze regels. Ook andere werkgevers zouden immers graag korting of ontheffing krijgen. Wel bieden we schoolbesturen ondersteuning in alternatieven en kan de werkgever een vergunning voor haar werknemers aanvragen. Met basisschool De Kleine Dichter is begin dit jaar contact geweest om de mogelijkheden hiertoe te bespreken."