Utrecht van risiconiveau 'zeer ernstig' naar 'ernstig'

© RTV Utrecht
UTRECHT - Het aantal coronagevallen daalt verder en het aantal ziekenhuisopnames begint ook te dalen, en dat is terug te zien op de kaart van risiconiveaus in Nederland. De overheid stelt die vandaag weer vast voor de 25 veiligheidsregio's. Waarschijnlijk kunnen meerdere regio's het hoogste niveau verlaten en zakken een paar streken naar het een na laagste niveau.
De regio's Groningen, Utrecht, Zaanstreek-Waterland en Hollands Midden gaan waarschijnlijk van zeer ernstig naar ernstig. Gelderland-Zuid en Limburg-Noord gaan waarschijnlijk juist de andere kant op, doordat het aantal ziekenhuisopnames er stijgt. Zij hebben nu het risiconiveau ernstig, maar dit wordt vermoedelijk zeer ernstig.
Nederland heeft vier risiconiveaus. Van laag naar hoog zijn dat waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Welke status een gebied krijgt, hangt af van het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. De hoogste van de twee cijfers geeft de doorslag.
Momenteel staan veertien regio's op zeer ernstig, negen op ernstig en twee op zorgelijk. Het laagste niveau, waakzaam, geldt sinds 13 juli nergens meer. Op de nieuwe kaart van woensdag staan vermoedelijk tien regio's op zeer ernstig, zeven tot negen op ernstig en zes tot acht op zorgelijk.
Drenthe en Zeeland zijn de twee regio's die nu al op zorgelijk staan. Zij krijgen woensdag vermoedelijk gezelschap van Friesland, IJsselland, Gelderland-Midden en Noord-Holland Noord, waar de situatie nu nog ernstig is. Daar zouden de regio's Gooi en Vechtstreek en Brabant-Zuidoost bij kunnen komen. Zij hebben nu nog de status 'zeer ernstig', maar het aantal ziekenhuisopnames is zo sterk gedaald dat ze inmiddels op de grens tussen zorgelijk en ernstig zitten.
Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Flevoland, Twente, Zuid-Limburg, Kennemerland en Zuid-Holland Zuid blijven waarschijnlijk op zeer ernstig staan.