Crowdfundingsactie voor carillon Utrechtse Majellakerk is succes: 'Hopelijk lukt restauratie nog voor kerst'

© Samen voor het carillon
UTRECHT - Een crowdfundingsactie voor het carillon van de Majellakerk in Utrecht heeft voldoende geld opgebracht voor de benodigde restauratie. Het benodigde bedrag van 54.000 euro is bij elkaar gebracht door donateurs, de familie Van Seumeren, de Douwe Egbertsfabriek en de aan de kerk verbonden parochie.
Het carillon begaf het vorig jaar november en was sindsdien niet meer te horen. Vooral de technische installatie rond de klokken bleek hoognodig aan vervanging toe, zegt Dan Veen. Hij organiseerde samen met twee anderen de crowdfundingsactie met als doel de klokken weer te laten klinken.

Kloosterbier

Donateurs konden voor een financiële bijdrage verschillende soorten beloningen krijgen, variërend van rondleidingen door de kerk tot een pakket met kloosterbier. Gulle gevers krijgen de mogelijkheid om een door hun gekozen nummer straks op het gerestaureerde carillon te laten spelen.
Het carillon in de Majellakerk werd geschonken door de industrieel Frans van Seumeren senior, de grootvader van FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren. Van Seumeren senior was kerkmeester van de Majellakerk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij door de Duitsers aangehouden en vastgezet in het Huis van Bewaring aan de Weteringschans.
"Hij heeft daar de belofte aan God gedaan dat als zijn gezin met veertien kinderen in de oorlog gespaard zouden blijven hij een carillon zou schenken aan de Majellakerk", vertelde kleinzoon en naamgenoot Frans van Seumeren eerder aan RTV Utrecht. Alle klokken van het carillon kregen namen uit het gezin.

Flinke opdracht

Dan Veen zegt dat de aannemer een flinke opdracht wacht . "Alles is een jaar of zeventig oud", zegt hij. Naast het opknappen van het carillon moeten bijvoorbeeld ook de trappen worden aangepakt. "Het zijn nu wiebelige trappen. Het is moeilijk om in de toren te komen."
Wanneer de restauratie is voltooid, hangt af van het moment dat de aannemer kan starten. Veen hoopt dat er dit jaar nog kan worden begonnen. "Ik zou het zelf leuk vinden als het voor kerst lukt."