Komst minderjarige asielzoekers naar villa De Meern blijft onzeker

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
DE MEERN - Het blijft vooralsnog onduidelijk of er minderjarige asielzoekers terecht kunnen in een villa in De Meern. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wil daar een opvang openen voor maximaal twintig vluchtelingen, maar de buurt is tegen.
Een poging van de rechter vandaag om bewoners rond de Meentweg in De Meern en het COA samen te brengen lijkt op voorhand te stranden. De instelling die asielzoekers in Nederland opvangt, houdt vast aan zijn oorspronkelijke plannen, ondanks groot verzet uit de buurt. De organisatie wil in een vrijstaande villa maximaal twintig minderjarige asielzoekers huisvesten. Bewoners vrezen overlast. Een bemiddelingspoging van de rechter lijkt weinig kans van slagen te hebben.
Buurtbewoners hebben een zogenoemde bodemprocedure aangespannen tegen de gemeente en het COA. Dat is een rechtszaak bij de bestuursrechter, waarbij meerdere rechters uitputtend kijken of de verleende vergunningen wel deugen. Die zitting zou eigenlijk gisteren zijn, maar door misverstanden kon dat niet doorgaan. Waarschijnlijk wordt hij verplaatst naar na de zomer. Maar het COA wil het opvanghuis in De Meern al op 1 augustus opendoen.

Kort geding

En dus vroegen de bewoners in een 'voorlopige voorziening' om de opening op die datum te verbieden. Zo'n zitting is een soort kort geding, maar mag in de rechtsspraak zo niet genoemd worden. Eén enkele rechter kijkt globaal naar de zaak en neemt een voorlopig besluit, in afwachting van de bodemprocedure.
De opvang van het COA in De Meern moet komen in een vrijstaande villa aan het einde van de straat. De Meentweg loopt daar dood en eindigt in een klein park. Na dat park komt de drukke Letschertweg en de snelweg A12. Het pand heeft dus relatief weinig buren, zo merkte de rechter op, zoals bijvoorbeeld bij een rijtjeshuis.

Hangjongeren

De bewoners vrezen overlast van de groep van twintig voornamelijk mannelijke asielzoekers. De jongens in de leeftijd tussen de 15 en 18 zullen op straat hangen, vrezen de bewoners. Ze zullen dan rondrijden op scooters en fietsen en er zullen vrienden en vriendinnen langskomen, denken de bewoners. Daarnaast zullen begeleiders met hun auto's af en aan rijden, wat tot overlast leidt, zo beweert de advocaat van de bewoners. De klagers bij de rechtbank verwijten het COA en de gemeente een gebrekkige communicatie.
De jongeren moeten naar school in Overvecht en zullen dat met de fiets doen, een afstand van circa 9 kilometer. Buurtbewoner Mulders merkte op dat de afstand tussen De Meern en Overvecht niet met de fiets is te overbruggen, waarop de rechter antwoordde dat haar zoon dagelijks 40 minuten moet fietsen om op school te komen.

Slapen in een stoel

Het COA zegt op haar beurt dat de situatie in Ter Apel nijpend is, daar staat een groot complex en vindt de eerste opvang van asielzoekers plaats. Maar door ruimtegebrek zouden jonge asielzoekers daar op stoelen moeten slapen.
Uitstel van de opening van de Meernse villa kan dus niet aan de orde zijn, zo stelt de advocaat. Om de bewoners te laten wennen aan de voorziening waren ze al van plan om de inhuizing gefaseerd te doen. Eerst acht bewoners, daarna zestien, en als alles goed gaat, op termijn pas twintig bewoners. Gedurende de gewenningsfase zijn er evaluatiemomenten ingebouwd.
De gemeente betoogde voor de rechter dat de inspraak en communicatie juist heel goed was georganiseerd. Er is een klankbordgroep die vaak bij elkaar komt en er zijn folders huis-aan-huis bezorgd. En ook de gemeenteraad heeft nog een raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd. In de weken voor 1 augustus staat er een open huis op het programma, voor de buurtbewoners.

Compromis

De rechter hield de zaak zo simpel mogelijk. Vooraf zei ze alleen te kijken naar de belangen en die zorgvuldig te willen afwegen. Gedurende de zitting kwam het plan om te wachten op de definitieve uitspraak in de bodemprocedure. Tot die tijd, zo stelt de rechter, zou er een beperkt aantal jongeren opgevangen mogen worden. Hoeveel dat er zouden moeten worden laat ze aan de partijen over.
De advocaat van de bewoners staat open voor de suggestie van de rechter, maar moet wel overleggen met de bewoners. Die mochten vanwege de coronamaatregelen, niet bij de zitting aanwezig zijn. Het COA antwoordde dat ze zouden willen beginnen met acht jongeren en daarna willen doorgroeien naar zestien. Maar dat was al hun oorspronkelijke plan. Daar waar de bewoners bereid lijken om water in de wijn te doen, bleek de opvangorganisatie voet bij stuk te willen houden.
Komen de partijen er onderling niet uit, dan doet de rechter volgende week vrijdag uitspraak. En zoals de partijen er nu voor staan, lijkt dat de meest aannemelijke optie. Hoe de rechter gaat beslissen werd niet duidelijk tijdens de zitting.