Bingo FM Bingo FM Bingo FM Bingo FM

- advertentie -

Utrechtse raad torpedeert voorstel voor eerlijker aanmeldbeleid basisscholen

UTRECHT - De Utrechtse gemeenteraad heeft een voorstel van de PvdA voor een nieuw aanmeldbeleid voor basisscholen afgeschoten. De Sociaaldemocraten vinden dat kinderen een eerlijke start moeten hebben als ze naar school gaan. Het aanmeldbeleid moet eerlijk en transparant zijn en segregatie tegengaan. Het voorstel van de PvdA kreeg geen steun in de raad, coalitiepartijen GroenLinks, D66 en ChristenUnie wachten liever op een voorstel van de eigen wethouder.

Het aannamebeleid van basisscholen staat al jaren ter discussie. Afgelopen zomer kwam die discussie tot een climax toen bleek dat scholen bij hun inschrijvingsbeleid massaal de wet overtreden. Vooral in wijken met veel autochtone en hoogopgeleide inwoners bestond een systeem van voorinschrijving. Kinderen werden al bij hun geboorte aangemeld bij een favoriete school, zodat een plekje gegarandeerd leek. Kinderen van allochtone afkomst hebben zo minder kans op een plekje. Het werkt segregatie in de hand, is de algemene stelling.


Broertjes en zusjes


Onderwijswethouder Klein (D66) greep van de zomer al in en beloofde met nieuw beleid te komen. Maar dat ging de PvdA niet snel genoeg. Fractielid Hester Assen schreef haar eigen beleidsplan en legde dat voor aan de gemeenteraad. De essentie van dat plan is dat de gemeente de regie van de aanmelding naar zich toetrekt met een centrale aanmelding. Ook moet er een ombudsfunctie komen voor ouders met klachten omdat ze zich achtergesteld vinden. In het voorstel staat ook dat de broertjes- en zusjesregeling van kracht blijft. Kinderen die al een familielid op school hebben, krijgen voorrang. Uitgangspunt voor toewijzing zou moeten zijn, dat een school in de buurt de voorkeur heeft.

De coalitie van GroenLinks, D66 en ChristenUnie torpedeerden vervolgens het voorstel. Toen bleek dat haar plan geen kans van slagen had, trok Assen het weer in. Het belangrijkste argument voor de coalitie is dat het voorstel op een slecht moment komt. Wethouder Klein is in gesprek met de schoolbesturen, en de medewerking van de scholen is essentieel, zo luidt het devies van de coalitie. Fractievoorzitter Heleen de Boer (GroenLinks) is het eens met de uitgangspunten van het PvdA-voorstel: "Maar het komt op een lastig moment. Hij rijdt het proces tussen de wethouder en de schoolbesturen in de wielen." Gedurende het debat werd ook duidelijk dat De Boer het plan wel steunt maar toch kiest voor een nieuw aannamebeleid dat door de wethouder uit het eigen college voor voorgesteld. Dat zorgde voor wrevel bij een aantal fracties.


Gelijke kansen


Het plan kreeg van een aantal fracties wel steun, met name van Student & Starter en de Partij voor de Dieren. Anne Sasbrink maakt graag een einde aan de kans-ongelijkheid in het basisonderwijs: "Hoe eerder hoe beter." Wethouder Klein kan zich ook vinden in de uitgangspunten van het PvdA-plan: "Ieder kind in Utrecht moet gelijke kansen krijgen. En de huidige situatie bij het aanmelden bij de basisschool draagt daar niet aan bij." Zij belooft om binnen een maand met een eigen voorstel te komen. In het voorjaar van 2021 moet er dan overeenstemming zijn met de schoolbesturen.


Reageren op dit bericht? Mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.
Nieuwsoverzicht uit de Domstad

- advertentie -
- advertentie -
- advertentie -
- advertentie -