Bingo FM Bingo FM Bingo FM Bingo FM

- advertentie -

Boren naar aardwarmte in de stad: locaties in beeld

1/4
NIEUWEGEIN/UTRECHT - Warmtebron Utrecht heeft vijf plekken in Nieuwegein en Utrecht op het oog om mogelijk te gaan boren naar aardwarmte, ofwel geothermie. Dat blijkt uit een nieuw rapport. Beide steden zien in aardwarmte een belangrijke potentiële warmtebron om de stadsverwarming te verduurzamen.

Bij aardwarmte worden twee kilometersdiepe putten in de grond geboord. Hoe dieper je komt, hoe warmer het wordt. Via de ene put wordt warm water opgepompt en vervolgens gebruikt voor de verwarming van huizen en andere gebouwen. Via de andere put gaat het afgekoelde water terug de grond in.

Animatie: zo werkt aardwarmte.Tussen de huizen


Van de beoogde locaties liggen er vier in Nieuwegein: bij de Galecopperwetering, bij de tramremise, bij het warmteoverdrachtstation dichtbij de Symfonielaan en bij de tennisbaan aan de Zuidstedeweg. Nieuwegein zou een van de eerste plaatsen in Nederland zijn, waar wordt geboord naar aardwarmte in de bebouwde omgeving.

Nieuwegein hoeft geen proefkonijn te zijn."
Martin van Nieuwenhoven, inwoner Nieuwegein

Warmte uit de aarde is een duurzame vorm van energie, maar er bestaat ook een kleine kans op aardbevingen. Inwoners maken zich daarom zorgen. "We willen geen Groningse toestanden", zegt Nieuwegeiner Martin van Nieuwenhoven. Hij ziet bovendien weinig in de voortrekkersrol die zijn stad wil spelen. "Nieuwegein hoeft geen proefkonijn te zijn", zegt hij.

Echter is het risico op een aardbeving bij geothermie 'verwaarloosbaar', aldus Warmtebron Utrecht, de partij die de boringen - als ze doorgaan - gaat uitvoeren. "Bij boringen naar gas of olie, onttrek je producten uit de aarde. Bij aardwarmte halen we er wel iets uit, maar dat stoppen we ook weer terug, waardoor de druk in de aarde gelijk blijft", legt Bas Evers van Warmtebron uit. "Dat is een heel andere situatie dan in Groningen."

 De beoogde locaties voor de boringen naar aardwarmte liggen midden in Nieuwegeinse woonwijken. De beoogde locaties voor de boringen naar aardwarmte liggen midden in Nieuwegeinse woonwijken. | Foto: RTV Utrecht


Aardbevingen in Limburg


In Limburg hebben door de winning van aardwarmte wel al meerdere aardbevingen plaatsgevonden. Alleen is de ondergrond daar anders dan in Nieuwegein. Evers: "In Limburg is bewust geboord in een breuklijn. Dat zou hier niet het geval zijn. We zitten niet in een breuklijn, maar een solide zandlaag." Evers benadrukt dat ook voor Warmtebron de veiligheid voor inwoners 'op nummer één' staat.
Warmtebron Utrecht heeft onderzocht welke plekken in de provincie geschikt zijn om te boren naar aardwarmte. Daarvoor zijn oude data over de bodem opnieuw bestudeerd. Ook is gekeken naar de dikte van de aardlagen, hoeveel warmte daaruit komt en hoe je er kunt komen.

Vandaag werden vijf kansrijke plekken bekend, die het meest geschikt blijken voor geothermie. Nu volgen vervolgstudies, waarna in het najaar een keuze wordt gemaakt óf er verder wordt gegaan met aardwarmte en zo ja waar.

Als alles doorgaat, volgt eind 2021 of begin 2022 een proefboring om de ondergrond gedetailleerd te onderzoeken.Er hoeft maar een kleine trilling te zijn en mensen willen hier niet meer wonen."
Martin van Nieuwenhoven, inwoner Nieuwegein


Trillingen


Toch kan het risico op een aardbeving niet worden uitgesloten. Mede daarom is Van Nieuwenhoven samen met andere inwoners een petitie gestart om de aardwarmteboringen tegen te gaan. Hij zegt: "Er hoeft maar een kleine trilling te zijn en mensen willen hier niet meer wonen." Hij wijst om zich heen naar het stadhuis, het ziekenhuis en de trambaan. "Het gaat om mijnbouwactiviteiten middenin woonwijken. Dat wil je toch niet? Als het misgaat, kun je het niet terugdraaien."

Van Nieuwenhoven is bang dat er nog te weinig bekend is over geothermie om er in de stad aan te beginnen. "Het staat nog in de kinderschoenen", zegt hij. Minister Eric Wiebes van Klimaat sprak in een eerder brief inderdaad over een 'relatief jonge' sector. Hij schreef dat 'er innovatie nodig is en de mogelijkheid om nieuwe materialen, technieken en installatieonderdelen te testen om te voldoen aan de veiligheidsnorm'.

Er is met geen woord gerept over geothermie in polder Rijnenburg."
Gertjan te Hoonte, VVD-raadslid Utrecht


Polder Rijnenburg


Bovendien waarschuwde eerder Staatstoezicht op de Mijnen, de toezichthouder, op lekkages in aardwarmteputten. De metalen buizen die het water oppompen, zouden last hebben van roest. Daardoor kunnen vervuilende stoffen de bodem verontreinigen. Warmtebron Utrecht laat in een reactie daarop weten dat in Nieuwegein gebruikt zou worden gemaakt van 'dubbelwandige' buizen én dat de technieken inmiddels verbeterd zijn.

 Ook de Utrechtse polder Rijnenburg staat op het lijstje van kansrijke locaties voor geothermie. Ook de Utrechtse polder Rijnenburg staat op het lijstje van kansrijke locaties voor geothermie. | Foto: RTV Utrecht

Naast vier locaties in Nieuwegein, bevindt de vijfde locatie die in beeld is voor geothermie zich buiten de gemeentegrenzen: in de Utrechtse polder Rijnenburg. Opvallend, want nog geen week geleden is uitgebreid gedebatteerd over de komst van windmolens en zonnevelden in de polder. "Er is met geen woord gerept over dat er misschien ook aardwarmteopwekking zou komen", zegt het Utrechtse VVD-raadslid Gertjan te Hoonte. "Dat vind ik gewoon raar."

Wel noemt hij aardwarmte 'op zich een prima warmtebron'. "Het is warmte die al in de aarde aanwezig is", zegt Te Hoonte. "Als alles eenmaal is aangelegd en het functioneert goed, dan is het een heel zuinige bron." Wel wijst hij op de geluidsoverlast bij het aanleggen van de aardwarmte-installatie. "Dat is een aandachtspunt."


Utrecht ook in beeld


Volgens GroenLinks-wethouder Lot van Hooijdonk in Utrecht heeft ze 'in een eerder debat gezegd dat geothermie mogelijk is in polder Rijnenburg'. Het rapport over de locaties waar geboord kan worden, is afgelopen dinsdag pas in het bestuur van de gemeenten Utrecht en Nieuwegein besproken en kon dus niet worden meegenomen in het debat van vorige week, aldus de wethouder. "Bovendien is het vooral een discussie in Nieuwegein", zegt ze.

De zorgen van inwoners en de gedachte dat aardwarmte nog in de kinderschoenen staat, snapt de Nieuwegeinse wethouder Marieke Schouten (GroenLinks). "Ik vind het heel terecht dat inwoners vragen hebben", zegt ze. "Het is best een nieuw onderwerp: in de bebouwde omgeving onderzoek doen naar nieuwe vormen van warmte."

We hebben te maken met een forse verandering van het klimaat. Dat is waarom we dit doen."
Marieke Schouten, wethouder Nieuwegein


'Klinkt moeterig'


Toch 'moet' Nieuwegein door op het gebied van energietransitie met - als het aan de wethouder ligt - aardwarmte als onderdeel daarvan. Schouten vertelt: "We hebben te maken met een forse verandering van het klimaat. Dat wil ik niet vergeten. Dat is waarom we dit doen. Het klinkt misschien 'moeterig', maar we zien toenemende droge zomers, extreme regenval... Dan denk ik: het is best de moeite waard om dit te doen."

De steden gaan nu in samenwerking met Warmtebron Utrecht vervolgonderzoeken doen om de voor- en nadelen per locatie op een rij te kunnen zetten. Daarbij horen ook gesprekken met inwoners. Die vinden plaats in september en oktober in Nieuwegein.


Reageren op dit bericht? Mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.

Lees ook
Nieuwsoverzicht uit de Domstad

- advertentie -
- advertentie -
- advertentie -
- advertentie -