Bingo FM Bingo FM Bingo FM Bingo FM

- advertentie -

'Geen lokaal vuurwerkverbod in Utrecht'

UTRECHT - Als het aan het Utrechtse college ligt, komt er geen lokaal verbod op consumentenvuurwerk. Dat antwoordt het college op een initiatiefvoorstel van GroenLinks en Partij voor de Dieren.

In dat voorstel wilden de partijen dat het afsteken van vuurwerk binnen de gemeentegrenzen verbieden door de Algemene plaatselijke verordening (APV) aan te passen. Het college zegt sympathiek tegen het voorstel te staan.

INCIDENTEN

"Na een onrustig verlopen jaarwisseling met veel incidenten waarbij vuurwerk een rol speelde, is in Utrecht de roep groot om vanuit de gemeente stevig in te zetten op het terugdringen van het aantal incidenten", schrijft het college.

Een lokaal verbod is alleen op dit moment niet wenselijk. Als elke gemeente zijn eigen regels gaat hanteren, wordt het volgens het college voor bewoners onduidelijk welke maatregelen waar precies nog gelden.

Doordat het vuurwerk nog wel gewoon verkocht mag worden, zou ook de verleiding blijven bestaan om het af te steken. Daardoor is zo'n lokaal verbod ook voor boa's en agenten lastiger te handhaven.

LANDELIJK VERBOD

"Wij steunen een algeheel landelijk verbod op consumentenvuurwerk, maar geen lokaal verbod", schrijft het college dan ook. "Hoe duidelijker en eenduidiger het verbod, hoe beter het is te handhaven."

Het antwoord van het college is een advies. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad of het initiatiefvoorstel wordt aangenomen.


Reageren op dit bericht? Mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.
Nieuwsoverzicht uit de Domstad

- advertentie -
- advertentie -
- advertentie -
- advertentie -