Bingo FM Bingo FM Bingo FM Bingo FM

- advertentie -

Onderzoek: Stikstofmodellen RIVM voldoen maar verbetering is nodig

PROVINCIE UTRECHT/BILTHOVEN - De meet- en rekenmethodes die Nederland gebruikt voor de cijfers over de verspreiding van stikstof zijn van voldoende wetenschappelijke kwaliteit. Wel zijn er verbeteringen nodig om dat zo te houden en om onzekerheden te verkleinen. Dat concludeert een adviesgroep die op verzoek van minister Schouten de stikstofberekeningen onderzocht.

Het stikstofbeleid van de overheid is gebaseerd op metingen en berekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven. Zo wordt bepaald hoe belastend bijvoorbeeld een bouwproject, snelweg of boerderij is voor natuurgebieden in de buurt. Dat is onder meer van belang bij het verlenen van vergunningen.

BOZE BOEREN

Afgelopen najaar trokken boze boeren naar het RIVM omdat ze twijfelen aan de betrouwbaarheid van de rekenmodellen van het instituut uit Bilthoven. Landbouwminister Schouten vroeg daarop een groep wetenschappers onder leiding van Leen Hordijk om de werkwijze van het RIVM tegen het licht te houden.

Het adviescollege concludeert dat het model dat het RIVM gebruikt om de verspreiding van stikstof te berekenen, daarvoor geschikt is. Wel adviseren de wetenschappers meer onderzoek te doen naar de oorzaken van kleine verschillen tussen modelresultaten en metingen, waar nu voor wordt gecorrigeerd.

MINISTER SCHOUTEN

Verder stelt het adviescollege vast dat de buitenlandse bijdrage aan de stikstofdepositie in Nederlandse natuurgebieden mogelijk wordt onderschat. De relatieve verdeling van de bijdragen van bijvoorbeeld landbouw, industrie, verkeer en scheepvaart in Nederland is volgens de onderzoekers "voldoende onderbouwd".

Boerenorganisatie roepen al een tijdje dat de bijdrage van de landbouw aan neerslag van stikstof in kwetsbare natuurgebieden door de rekenmodellen zwaar wordt overschat. Maar volgens Hordijk klopt de wetenschappelijke onderbouwing en zit het RIVM er "hooguit enkele procentpunten" naast.

Minister Schouten is blij met die conclusie. "Goed te constateren dat de stikstofaanpak, en dus ook de maatregelen die het kabinet neemt, is gebaseerd op wetenschappelijk verantwoorde cijfers en feiten", aldus de bewindsvrouw.


Reageren op dit bericht? Mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.

Lees ook
Nieuwsoverzicht uit de Domstad

- advertentie -
- advertentie -
- advertentie -
- advertentie -